Thích Học Toán

Archive for Tháng Chín 20th, 2011

Gặp Ly Hoàng Ly

with 5 comments

(Ảnh của Olivier Picard) Đọc tiếp »

Written by Ngo Bao Chau

20/09/2011 at 13:35

Posted in Ảnh, Nhân vật, Thơ

Tagged with ,