Thích Học Toán

Posts Tagged ‘Prévert

Bài hát con sên đi đưa ma

with 15 comments

Dịch thơ của Jacques Prévert

*****

Một tối thu,
hai con sên
đi đưa ma
một chiếc lá

Cái vỏ ốc
nhuộm cho đen
còn ăng ten
cuộn khăn trắng

Nhưng tiếc rằng
khi tới nơi
thì mùa xuân
tới trước rồi
Đọc tiếp »

Written by Ngo Bao Chau

12/11/2011 at 23:58

Posted in Thơ

Tagged with ,